mormon.org Pandaigdigan

Hi ako si Alex Boye

  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye
  • Alex Boye

Tungkol sa Akin

Pinasasaya ko ang mga manonood sa iba’t ibang panig ng mundo sa loob nang mahigit 15 taon. Ipinanganak ako at lumaki sa London, England, at pumatok sa mahigit 15 bansa ang mga awitin ko, nakapagbenta ng mahigit kalahating milyong mga CD at nakasama sa pagtatanghal sina Bryan Adams, George Michael, Simon Garfunkel, MC Hammer, Vanilla Ice, ‘N Sync, Jay-Z, Backstreet Boys, Jordin Sparks, Derek Hough na nanalo sa Dancing with the stars, Missy Elliott, Mary J. Blige, David Archuleta, at ang Smashing Pumpkins, at iba pa. Naging LDS missionary ako nang dalawang taon sa England Bristol, at kaagad pagkatapos niyon ay pinili kong magtrabaho sa larangan ng musika, para magamit ko ang aking musika para impluwensyahan at mabigyang-inspirasyon ang mga tao tungo sa kabutihan. Nagtanghal na ako noon sa maraming bantog na lugar sa iba’t ibang panig ng bansa, kabilang na ang MGM Grand sa Las Vegas. Sa pag-arte, ginampanan ko ang walk-in role sa sikat na sitcom na How I Met Your Mother sa CBS. Natampok na rin ang musika ko sa ilang movie soundtrack, kabilang na ang Charly, The Dance, Baptist at the Barbecue, Suits on the Loose, at Church Ball. Ang tawag ko sa sarili ko ay token Black guy sa Utah. Tatlo nga pala kami, pero ako iyon! Palagi akong nakatawa. Ang ilan sa mga highlight sa buhay ko ay ang pagbibigay ng Aklat ni Mormon kay Prince Charles, pagsali sa Mormon Tabernacle Choir, at pagpapakasal sa maganda at cute kong asawa na si Julie. Nakapagrekord ako ng dalawang solong kanta sa bagong Tabernacle Choir CD Come Thou Fount, na tumanggap ng rave reviews at naging number one sa Billboard Classical Charts. Nakapagtanghal ako ng dalawang awitin sa sold-out Midwest tour ng Mormon Tabernacle Choir.

Bakit Mormon Ako

Ako ay isang Mormon dahil sa wakas ay natagpuan ko ang isang bagay na pinaniniwalaan kong nagbigay sa akin ng pananaw kung paano ako dapat mamuhay nang matagumpay, maligaya, at sa paraang puno ng layunin at kabuluhan. Maaaring kasangkapanin ng Diyos ang pangkaraniwang tao at ilagay sila sa di-pangkaraniwang mga situwasyon at mapagpapala tayong lahat sa mga paraan na hindi natin kayang unawain. Upang mangyari iyan, mula sa sarili kong karanasan sinasabi ko sa mga tao na kailangan nating alisin ang ating mga E-G-O (Edge God Out) o pagkamakasarili. Tila iyan ang dahilan sa halos bawat problemang nakakaharap natin sa araw-araw na pamumuhay. Hindi tayo magtatagal sa mundong ito kung walang impluwensya ang Diyos sa ating buhay.

Personal na mga Kuwento

Mangyaring ibahagi ang iyong damdamin/patotoo tungkol sa Panunumbalik ng Ebanghelyo.

Maraming mga tao, relihiyon, at pananampalataya sa mundo na nagkukuwento tungkol sa pagbisita ng Tagapagligtas sa mga propeta sa mundo, pero wala pa akong nabasa o narinig na anumang kuwento tungkol sa isang tao na dinalaw kapwa ng Diyos at ni Jesucristo, na siyang nangyari kay Joseph Smith. Matindi ang implikasyon nito! Ang mensahe ay napakahalaga kung kaya’t isinama ni Cristo ang Kanyang Ama! Inaanyayahan ko ang lahat ng nagsasaliksik na alamin pa ang tungkol sa kaganapang ito na humantong sa pagbabalik ng totoong Simbahan ni Cristo—at hayaang baguhin nito ang inyong buhay tulad ng ginawa nito sa akin!

Paano ko ipinamumuhay ang aking pananampalataya

Ipinamumuhay ko ang aking pananampalataya sa bawat araw, at hindi ko itinatago ang aking paniniwala. Ibinabahagi ko ang naiisip at nadarama ko at namumuhay ako ayon sa mga bagay na pinaniniwalaan ko. Kung ang isang bagay ay mabuti at nakapagpapasigla, gagawin ko ito; kung nakasisira ito at hinahatak ako nito pababa o ang mga taong nakapaligid sa akin, hindi ko ito gagawin. Mula ito sa mga alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo at malaki ang nagawa nitong kaibhan sa aking buhay!